Ozark is a portfolio theme designed for all types of creative websites. It was built based in the latest trends in design style and typography choices.

Address

63739 Street B:9 City, Country

Phone

1-900-333-333

Email

ozark@gradastudio.com

Individuální sezení

embodied awareness

Tělo v sobě drží nezpracované emoce, traumata, vzorce které nám často brání v žití našeho plného potenciálu,  vyjadřování naší esence.

Zároveň máme v sobě hluboce uloženou moudrost, se kterou se můžeme spojit skrze vtělené bytí v přítomnosti a která ví, co je třeba.

Setkáním s pocity v těle v jemnosti a jejich dovolením vstupujeme hlouběji do přítomnosti, k podstatě, plynutí, k vnitřnímu vědění.

Individuální sezení je bezpečný prostor, kde můžete být sami sebou a společně prozkoumávat výzvy, otázky, které se vám v životě objevují (a které vám zároveň slouží jako mapa k tomu dostat se blíž k sobě).

Skrze embodied awarness  – plné bytí v přítomnosti uvědomování si pocitů v těle, jejich dovolení, při plném respektování momentální kapacity, nacházíme pochopení, uvědomění, klid, uvolněnost.

Nejedná se o mentální cvičení, naopak. Záměrem je potkat se v plné přítomnosti a prostřednictvím vědomého somatického zkoumání  vnitřního prostředí se potkat s hlubšími vrstvami nezpracovaných emocí – často držených v těle jako tíha, tíseň, necítění – a tím v jemnosti rozpustit negativní vzorce uložené v našem systému. To se děje organicky a přirozeně a často ani není potřeba znát příběh.

Článek ‚Tělo ví‘